ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΣυνοπτική οικονομική κατάσταση εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης έτους 2023

Συνοπτική οικονομική κατάσταση εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης έτους 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 13/02/2023

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 144

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑ : Συνοπτική οικονομική κατάσταση εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων  ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης έτους 2023

Σχετ: Ν. 4555/2018 αρ. 189, Ν.3852/2010 αρ. 266 παρ 6 όπως ισχύει  κα το Ν. 4727/2020 άρθρο 82.

Σύμφωνα με τις  διατάξεις των ανωτέρω σχετικών, παρατίθεται ακολούθως η συνοπτική οικονομική κατάσταση του Π/Υ του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης  έτους 2023, όπως ψηφίσθηκε με την υπ’ αρίθμ 451/2022 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης με ΑΔΑ ΨΗ4ΩΩ9Ω-ΒΔΘ και επικυρώθηκε με την αρ. 18689/06/02/2023 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΚΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ για το έτος : 2023

Κωδικοί
Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός
σε ευρώ

0 Τακτικά Έσοδα 302.370,22
1 (πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 206.581,50
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 0,00
31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη 0,00
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 194.220,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 181.182,13
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 0,00
Σύνολο Πόρων : 884.353,85

 

Κωδικοί
Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός
σε ευρώ

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 502.098,95
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 53.328,36
63,64 Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα 47.415,84
651 Τοκοχρεολύσια δανείων 0,00
66 Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών 49.590,38
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα 550,00
81,83 Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 24.500,00
82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 194.220,00
71 Αγορές 8.400,00
73 Έργα 0,00
74 Μελέτες 0,00
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00
652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 600,00
9111 Αποθεματικό 3.650,32
Σύνολο εξόδων και πληρωμών : 884.353,85

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΠΑΠ

ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΥΝΟΠΤ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 2023 (Αρχείο docx)

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Translate »
Μετάβαση στο περιεχόμενο