Μάιος

Η Φιλανθρωπική οργάνωση γυναικών Θερμαΐδες και το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης πραγματοποίησε με επιτυχία την ενημερωτική ημερίδα για το πρό

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης ’ συμμετέχει με την αρίθμ  78225 18/07/2018 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού οικονομίας και ανάπτυξης με ΑΔΑ : 69ΒΔ465ΧΙ8

Αγαπητοί γονείς οι εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του ΟΚΠΑΠ  Δήμου Βόλβης για το σχολικό έτος 2022-2023 ξεκινούν την Δευτέρα 9 Μαΐου μέχρι και την Τρίτη 31 Μαΐου . Η παρα

Translate »
Μετάβαση στο περιεχόμενο