ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Βόλβης έχει ως σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης, όπως επίσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμ

Η Φιλανθρωπική οργάνωση γυναικών Θερμαΐδες και το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης πραγματοποίησε με επιτυχία την ενημερωτική ημερίδα για το πρό

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης ’ συμμετέχει με την αρίθμ  78225 18/07/2018 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού οικονομίας και ανάπτυξης με ΑΔΑ : 69ΒΔ465ΧΙ8

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΒΑ Π.Ε. Θεσσαλονίκης Εταίρος: Δήμος Βόλβης Δημοτική Ενότητα Μαδύτου Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικ

Για άλλη μια φορά πραγματοποιήθηκε στον Σταυρό διανομή τροφίμων στα πλαίσια της δράσης του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ. Η διανομή έλαβε χώρα την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 και οι δικαιούχοι πα

Μέσω του διασυνοριακού προγράμματος WE CARE, ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας ενισχύει την υγειονομική περίθαλψη των παιδιών Σε σημαντικό βαθμό ενισχύεται η πρωτο

Μια ακόμα πρωτοβουλία με κοινωνική ευαισθησία ανέλαβε ο δήμος Βόλβης, προχωρώντας σε σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Πρόκειται για μία κοινή προσπάθ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                         ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 02/06/2020 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 429 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙ

Σκοπός των οδηγιών είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των νηπιαγωγείων, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών της χώρας (και μέσω αυτών και των παιδιών) σχετικά με τη

Η συνεχής προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας και η υποχρεωτική παρατεταμένη παραμονή στο σπίτι, μπορεί να επηρεάσουν ψυχολογικά τους συνανθρώπους μας. Για τον σκοπό αυτό, ο δήμος Βόλβης,

Translate »
Μετάβαση στο περιεχόμενο