Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Κοινωνική Προστασία

Στον Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, περιλαμβάνεται ιδίως (Ν.3463/2006 Άρθρο 75 παρ 1 περίπτωση ε΄)

Περισσότερες Πληροφορίες

Παιδεία

Στον Τομέα Παιδείας, περιλαμβάνεται ιδίως (Ν.3463/2006 Άρθρο 75 παρ 1 περίπτωση στ)

περισσοτερες πληροφοριες
Translate »
Μετάβαση στο περιεχόμενο