ΔΡΑΣΕΙΣ

210 αιτήσεις από τον Δήμο Βόλβης για το πρόγραμμα “Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων” το οποίο έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας κεντρικής υπηρεσίας

Translate »
Skip to content