Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Πρόγραμμα ‘’Υγειονομική περίθαλψη παιδιών με καρδιακή και αναπνευστική ευαισθησία στη διασυνοριακή περιοχή’’

Σας ενημερώνουμε πως το ΝΠΔΔ  ‘’Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης’’ υλοποιεί το πρόγραμμα ‘’Υγειονομική περίθαλψη παιδιών με καρδιακή και αναπνευστική ευαισθησία στη διασυνοριακή περιοχή’’ (Health care for children with Cardio and Respiratory sensitivity in the Cross Border area), με ακρωνύμιο ‘’WE CARE’’ στο πλαίσιο του Ε.Π. INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 15CB 009’’.

Το έργο θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση σύγχρονης κινητής Ιατρικής μονάδας του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης κατάλληλα εξοπλισμένης και επανδρωμένης που θα υλοποιεί προληπτικό έλεγχο των παιδιών της σχολικής ηλικίας του Δήμου Βόλβης.

Με το αρίθμ πρωτ Φ3/104224/ΑΛ/119434/Δ1  στις 23/09/2021  έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δόθηκε η έγκριση στον ΟΚΠΑΠ για την υλοποίηση προληπτικού ιατρικού ελέγχου στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Βόλβης.

Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό (πνευμονολόγο, καρδιολόγο, νοσηλευτή/-τρια) το οποίο θα επισκεφτεί τα δημοτικά σχολεία του Δήμου με κινητή Μονάδα του ΟΚΠΑΠ.

Α) Η συμμετοχή των σχολείων στο εν λόγω πρόγραμμα είναι προαιρετική και δωρεάν και πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας

Β)  Θα υπάρξει μέριμνα, ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και του ωρολογίου προγράμματός τους. Οι μέρες και οι ώρες των επισκέψεων της Κινητής Μονάδας και του ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού στα σχολεία θα οριστούν μετά από συνεννόηση με τον Διευθυντή/-ντρια και τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολικής μονάδας, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα με την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος και την λειτουργία των σχολείων

Γ) Θα προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των επισκέψεων και του προληπτικού ιατρικού ελέγχου και να εξασφαλιστεί η έγγραφη συγκατάθεσή τους ως προς τη συμμετοχή των μαθητών/τριών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική

Δ) Πριν τη διεξαγωγή των επισκέψεων τα σχολεία θα αποσταλεί στις σχολικές μονάδες φόρμα με τα στοιχεία του ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού και του οδηγού της Κινητής Μονάδας, που θα πραγματοποιήσουν τις επισκέψεις και το χρονοδιάγραμμα αυτών

Ε) Οι μαθητές θα απασχοληθούν, το μέγιστο, μια (1) διδακτική ώρα, εντός ωρολογίου προγράμματος και πάντα παρουσία εκπαιδευτικού του σχολείου. Σε κάθε περίπτωση θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας. Επίσης, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέρα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, για την πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

ΣΤ) Θα τηρηθεί αυστηρά η δεοντολογία όσον αφορά η διασφάλιση της ανωνυμίας και των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Ν.4624/19,Α’ 137, και Κανονισμός (ΕΕ) και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών/τριών

Παρακαλούνται οι γονείς των δημοτικών σχολείων του Δήμου Βόλβης να ελέγξουν τα email τους καθώς έχουν λάβει ενημέρωση από το αρμόδιο σχολείο. Σε περίπτωση που δεν έχουν λάβει ενημέρωση στο email τους, να επικοινωνήσουν με τον Διευθυντή/τρια του σχολείου που ανήκουν ώστε να δηλώσουν τη συμμετοχή τους.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Translate »
Μετάβαση στο περιεχόμενο