ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΕΕΤΑΑ: Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2020-2021

ΕΕΤΑΑ: Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2020-2021

Αναρτήθηκαν από την ΕΕΤΑΑ οι οριστικοί πίνακες και τα αποτελέσματα των δικαιούχων για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ από την ΕΕΤΑΑ. Οι ωφελούμενες δύνανται να απευθυνθούν για την εγγραφή, είτε σε Φορείς / Δομές που είναι  καταχωρημένοι στο «Μητρώο Φορέων /Δομών της Εναρμόνισης », είτε σε οποιονδήποτε άλλο  Φορέα/Δομή επιθυμούν, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020, οπότε θα είναι σε λειτουργία η  εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων οι ωφελούμενες / οι της δράσης πρέπει :

  1. Να εκτυπώσουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε παιδί, από την ειδικό  εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (χρησιμοποιώντας τους  κωδικούς ΤAXISNET)
  2. Να απευθυνθούν, από 24-8-2020 μέχρι και 2-9-2020, σε οποιαδήποτε Δομή της  επιλογής τους για την εγγραφή του/των παιδιού/ών τους ό του ατόμου που έχουν  την επιμέλεια ό τη συμπαράσταση, δίνοντας την «αξία τοποθέτησης» (voucher)
  3. Σε περίπτωση επιθυμίας για ενεργοποίηση της «αξίας τοποθέτησης» μετά τις  2.9.2020, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί την εργάσιμη ημέρα του κάθε μήνα, εκτός των μηνών Ιουνίου & Ιουλίου 2021.
  4. Να συνάψουν /υπογράψουν τυποποιημένη σύμβαση με το Φορέα /Δομή της
  5. επιλογής τους. Η σύμβαση υπογράφεται σε δύο (2) αντίτυπα, ένα (1) για την/τον  ωφελούμενο/νη, ένα (1)  για το φορέα.
  6. Να υπογράψουν την εξουσιοδότηση προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και να την  υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην εφαρμογή, προκειμένου αυτό να διενεργεί τις  πληρωμές προς το Φορέα/ Δομή για λογαριασμό της/του ωφελούμενης/ου.
  7. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, την 1η ημέρα παροχής των  υπηρεσιών, το Ερωτηματολόγιο Εισόδου, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της  Ε.Ε.Τ.Α.Α. («Ειδικό εφαρμογή για τα απογραφικά δελτία Εισόδου-Εξόδου»), με τη  χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (κωδικού taxisnet).

Επισημαίνεται ότι:

  1. Η εγγραφή θεωρείται έγκυρη και η σύμβαση μεταξύ του  Φορέα/Δομής και της/του ωφελούμενης/νου ενεργό, μόνο με τη συμπλήρωση του  Ερωτηματολογίου Εισόδου
  2. Η «αξία τοποθέτησης» (voucher) διατηρείται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του  σχολικού έτους.
  3. Δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν vouchers η να γίνει οποιαδήποτε μεταβολή για  τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2021.

Για να μπείτε στην εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ για τα οριστικά αποτελέσματα πατήστε πατήστε ΕΔΩ

Για να μπείτε στην εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ για να δείτε τους Οριστικούς Πίνακες Διακιούχων / Μη Δικαιούχων πατήστε ΕΔΩ

https://www.ota24.gr/

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Translate »
Μετάβαση στο περιεχόμενο